މަސްޖިދުލް އަބްދުﷲ މޫސާ ހުޅުވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތައް

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން ދަލީލް ލިބޭގޮތުގައި ބިންމަތީގައިވާ ﷲ ތަޢާލާގެ ގެކޮޅުތައް ނުވަތަ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްމެ މާތް

Read more